การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561

  • 8 May 2018
  • Author: Panuchanard
  • Number of views: 412
  • 0 Comments

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560  และการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2560 แล้วซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead Program) และดำเนินการในแผนงานต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องและใช้แผนที่นำทางและยุทธศาสตร์รายสาขาตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead Program) มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางกรอบการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ให้เป็นไปในรูปแบบยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อตอบโจทย์ของประเทศได้อย่างแท้จริง และเกิดการสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตัวเอง พร้อมทั้งเสนอให้นำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี    (พ.ศ. 2560 - 2579) เข้าหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวอีกด้วย


Print
Tags:
Rate this article:
1.0
«April 2019»
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011